Gaya Bahasa Komsas

Metafora

 • Penggunaan kata-kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat.
 • Gabungan perkataan konkrit dengan perkataan abstrak.
 • Digunakan untuk merangsangkan imaginasi pembaca.
 • Contoh: Bukit-bukit harapan = Bukit-bukit (unsur konkrit) + harapan (unsur abstrak)

Hiperbola

 • Pernyataan yang dibuat secara berlebih-lebihan atau melampau dalam usaha menekankan sesuatu pandangan, idea atau peristiwa.
 • Contoh: Rindu bercumbu zaman

Anafora

 • Pengulangan kata pada awal baris.
 • Contoh: Terbang kenanga terbang pohon, Terbang burung sering dipohon.

Responsi

 • Pengulangan kata pada tengah-tengah baris.
 • Contoh: Sayang indah pergi Johor, Dia yang kupinta pergi datang,

Epifora

 • Pengulangan kata pada akhir baris.
 • Contoh: Sayang Salmah hatinya pedih, Teruja sakitnya hati pedih.

Repitisi

 • Pengulangan kata pada baris yang sama.
 • Contoh: Hati ini hati yang dilukai

Sinkope

 • Penggunaan singkatan kata.
 • Contoh: tak, -ku, -mu, nak.

Simile

 • Perbandingan atau kiasan secara langsung yang bersendi laksana, seperti, bak, umpama, bagaikan dan sebagainya.
 • Contoh: Bagai buih kecil di air

Personifikasi

 • Penggunaan unsur kemanusiaan terhadap unsur bukan manusia.
 • Contoh: Pokok kelapa itu melambai-lambai ke arahnya.

Inversi

 • Pembalikan susunan kata.
 • Contoh:  Sihat badan wajah berseri (sepatutnya “Badan sihat wajah berseri”)

Imej Alam

 • Penggunaan unsur alam.
 • Contoh: Sungai, bukit, laut

Asonansi

 • Perulangan bunyi vokal dalam sesuatu baris sajak.
 • Contoh: Hamparan kasihku (perulangan vokal ‘a’)

Aliterasi

 • Perulangan bunyi konsonan dalam sesuatu baris sajak
 • Contoh: Ayamnya menang kampung tergadai (perulangan konsonan ‘m’)

 

-ezfk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s